Huomio raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentämiseen

Raskaana olevista äideistä n. 15 % tupakoi raskauden alkuvaiheessa, ja puolet heistä tupakoi läpi raskauden. Raskaudenaikaisen tupakoinnin yleisyys Suomessa on pysynyt lähes muuttumattomana vuosikymmenet, vaikka sen merkittävää vähenemistä on samaan aikaan saavutettu muissa Pohjoismaissa. Lisäksi suomalaisten tupakointi on vuosien mittaan yleisesti vähentynyt, mutta raskaana olevien tupakointi on pysynyt ennallaan, vaikka sen aiheuttamat terveyshaitat ja riskit sikiölle ja tulevalle yksilölle ovat kiistattomat ja merkittävät.

”Raskaus ilman tupakkaa” -hankkeen tavoitteena on kohdistaa valtakunnallisesti huomiota raskaudenaikaiseen tupakointiin ja sen ehkäisyyn. Paikallisesti yhteistyötä tehdään koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, neuvolasektorin (ehkäisy-, äitiys- ja perheneuvolat) sekä ehkäisevän päihdetyön ja perheneuvonnan kanssa.

Hanke hyödyntää olemassa olevia hyviä käytäntöjä, kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia sekä pyrkii vahvistamaan paikallisesti tarjottavaa vertaistukea raskaana oleville. Terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan pilottialueilla tiedollisesti ja taidollisesti, ja hankkeen tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoa raskaudenaikaisen tupakoinnin vaikutuksista sekä tarjota keinoja ja työkaluja tupakoinnista luopumisen käsittelyyn ja tuen tarjoamiseen vastaanotoilla. Myös ehkäisy-, äitiys- ja perheneuvoloiden asiakkaiden puolisoiden tupakointi huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

Hanke tekee yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ammattikorkeakoulujen ja THL:n kanssa. Paikallisia koulutuksia järjestetään muutamassa pilottikunnassa, joiden kanssa hanke pyrkii kehittämään ammattilaisten osaamista ja heidän asiakkailleen tarjoamaansa tukea, juurruttamaan hyviä käytäntöjä sekä kehittämään ja soveltamaan uusia keinoja vaikuttaa raskaana olevien tupakointiin.

Hankkeen tulokset ja tuotokset kommunikoidaan laajasti kaikkien ammattilaisten käyttöön eri valtakunnallisia kanavia hyödyntäen sekä verkkopohjaisesti. Hanke on kolmivuotinen, ja se on käynnistynyt keväällä 2017. Hankkeen käytännön toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa Filha, ja hanke rahoitetaan Terveyden edistämisen määrärahasta.

Tuula Vasankari
Pääsihteeri
Filha ry

Uusimmat artikkelit

Vinkkejä astman omahoitoon

Kevään aikana toteutamme astman omahoidosta kuuden etäluennon sarjan, joka tallentuu myös jälkeenpäin katsottaviksi Hengitysliiton verkkosivuilla ja YouTube-kanavassa.    »

Ohjausta ja neuvontaa hengityssairaan liikuntaan

Hengitysliitto käynnistää Hengitä ja hengästy –verkkoklinikkakokeilun. Klinikalla hengityssairaat voivat saada vinkkejä hengityksen helpottamiseen ja kannustusta liikuntaan. »

Kerro meille, onko tuberkuloosin vertaistuelle tarvetta

Oletko sairastanut tuberkuloosia tai oletko tuberkuloosia sairastaneen läheinen? Vertaistuki on samanlaisen kokemuksen läpikäyneen henkilön antamaa tukea ja tietoa kokemuksesta. Ko... »