Uutta puhtia mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin lopettamiseen

Tupakkatuotteiden käyttö on mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivillä huomattavasti muuta väestöä yleisempää. Tupakointi on merkittävin taustatekijä näiden potilasryhmien muuta väestöä suurempaan somaattiseen, usein krooniseen, sairastavuuteen ja lyhentyneeseen elinajanodotteeseen.

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tämä kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa ja kuluttaa julkisia resursseja. Näiden potilasryhmien halukkuus lopettaa tupakointi on kuitenkin muuta väestöä vastaavaa.

”Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen” -hankkeen tavoitteena on tuottaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin vähentämiseen toimintaohjelma, johon sisältyy julkisen terveydenhuollon ja päihdepalvelujen tarjoama tuki lopettajalle. Tupakkavieroitustyötä tehostetaan kussakin hankkeessa mukana olevassa sairaanhoitopiirissä kehittämällä alueellisia palveluketjuja ja tehostamalla jo olemassa olevia toimintoja.

Keskeistä hankkeessa on kouluttaa ja sitouttaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä hoitava henkilökunta ottamaan tupakointi puheeksi ja tarjoamaan systemaattista tupakkavieroitusta potilaille. Hankkeessa hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia esim. hankkeessa aiheeseen erikseen rakennettavan verkkokurssin avulla. Vertaistuen tarjoaminen ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen integroidaan osaksi hoitopolkua. Tätä varten hanke kouluttaa savuttomuuskoutseja. Hankkeessa tupakoinnista kysyminen ja tupakoinnin lopettamisen tuen tarjoaminen sisällytetään osaksi päihdehuollon mini-interventiota.

Paikallisten hoitoketjujen kehittämisellä sekä kirjaamis- ja koulutuskäytäntöihin vaikuttamalla mahdollistetaan toiminnan jatkuminen hankejakson jälkeen ja varmistetaan, että käytännöt on otettavissa käyttöön niissä sairaanhoitopiireissä, jotka eivät nyt osallistu hankkeeseen kuten myös tulevilla sote -alueilla.

Filha ry toimii hankkeessa yhteistyössä yhdentoista sairaanhoitopiirin, A-klinikkasäätiön, Mielenterveyden keskusliiton ja Kuntoutussäätiön kanssa.

Tuula Vasankari
Pääsihteeri
Filha ry

Uusimmat artikkelit

Vinkkejä astman omahoitoon

Kevään aikana toteutamme astman omahoidosta kuuden etäluennon sarjan, joka tallentuu myös jälkeenpäin katsottaviksi Hengitysliiton verkkosivuilla ja YouTube-kanavassa.    »

Ohjausta ja neuvontaa hengityssairaan liikuntaan

Hengitysliitto käynnistää Hengitä ja hengästy –verkkoklinikkakokeilun. Klinikalla hengityssairaat voivat saada vinkkejä hengityksen helpottamiseen ja kannustusta liikuntaan. »

Kerro meille, onko tuberkuloosin vertaistuelle tarvetta

Oletko sairastanut tuberkuloosia tai oletko tuberkuloosia sairastaneen läheinen? Vertaistuki on samanlaisen kokemuksen läpikäyneen henkilön antamaa tukea ja tietoa kokemuksesta. Ko... »