Hengitysliiton ylläpitämä Stumppi.fi-verkkopalvelu on jo yli 15 vuoden ajan tarjonnut tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen. Stumppi-neuvontapuhelin, johon vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset, on toiminut tätäkin pitempään.

Stumppi-palvelu mainitaan myös uudessa Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suosituksessa. Tupakasta vieroittuja kehotetaan ohjaamaan Stumppi-palveluun, jos hän kaipaa lisätietoja tai tukea lopettamiseen.

– Olemme iloisia, että terveysalan ammattilaiset pitävät Stumppi.fi-sivustoa luotettavana ja asiantuntevana, sanoo Hengitysliiton terveysasiantuntija Maija Kolstela.

– Käyttäjäpalaute on ollut todella myönteistä. Keskustelupalstan ilmapiiri koetaan myönteiseksi ja kannustavaksi ja henkilökohtaisten ajatusten kertominen helpoksi ja turvalliseksi. Muiden samassa tilanteessa olevien vertaistukea kehutaan. Stumppi-sivustolla on lämminhenkinen, yhteisöllinen tunnelma, jossa jo vuosia sitten tupakoinnin lopettaneita on mukana kannustamassa uusia yrittäjiä, Kolstela kertoo.

Stumppi-sivustolle rekisteröityneitä, jotka voivat osallistua kommentointiin, on yli 9 000. Moninkertainen määrä hyödyntää sivustoa hakemalla tietoa, kysymällä asiantuntijoilta ja tekemällä erilaisia testejä.

Lopettajalla on oikeus tukeen

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, jonka hoito on vaativaa, toteaa päivitetty Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus.

Suosituksen mukaan terveydenhuollon henkilöstön on tunnistettava potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehotettava häntä lopettamaan tupakointi sekä autettava ja kannustettava häntä vieroituksessa. Potilasta hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuutena on käydä tupakoivan potilaan kanssa tupakoinnin lopettamista tukeva keskustelu vähintään kerran vuodessa.

Maija Kolstela kehottaa terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan rohkeasti tupakoinnin puheeksi. Pienikin interventio voi auttaa.

– Älä väheksy omaa osuuttasi. Usein riittää pelkkä kiinnostuksen osoittaminen: kehotus lopettaa tupakointi sekä muutaman perustelun esittäminen. Sinun ei tarvitse itse tietää kaikkea, lisätietojen saamiseksi voi ohjata Stumppi.fi-sivustolle, hän huomauttaa.

Kolstela pitää uudessa Käypä hoito -suosituksessa hyvänä sitä, että se korostaa fyysisen riippuvuuden ohella psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.

– Tupakointi on usein rutiininomaista ja liittyy tiettyihin tilanteisiin. Jos se on jatkunut vuosia, piintyneiden tapojen muuttaminen vaatii ponnisteluja. Fyysiset vieroitusoireet eivät jatku pitkään, ja niitä voi helpottaa lääkehoidolla. Psyykkinen riippuvuus voikin olla lopettamisessa hankalinta, ja tupakoija voi epäillä onnistumisen mahdollisuuksiaan, hän sanoo.

– Ihmiset ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Joillekin lopettaminen on vaikeampaa kuin toisille. Siitä ei silti kannata tehdä itselleen liian isoa asiaa. Lopettaminen kannattaa aina, ja tukea on saatavilla.

Kolstela rohkaiseekin reippaasti kokeilemaan lopettamista ja unohtamaan tekosyyt.

Tupakoinnin lopettaminen vaatii keskimäärin 3–4 yritystä, eikä uudelleen aloittaminen tarkoita vieroituksen lopullista epäonnistumista, toteaa Käypä hoito -suosituskin.

www.stumppi.fi
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus
Savuttomuusmateriaalien tilaus