Molemmat ohjelmat ovat perustuneet tutkittuun tuoreeseen tietoon sairauden mekanismeista ja syistä. Molemmissa hoito- ja ennaltaehkäisykäytännöt ovat muuttuneet selvästi aiempaan verrattuna. Tarkoin suunnitellut ohjelmat ovat vieneet tiedon nopeasti ja tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön laajan koulutuksen avulla. Ohjelmilla on ollut selkeät, numeeriset tavoitteet, etukäteen harkitut työkalut ja sovitut mittarit tuloksellisuuden seuraamiseksi. Niinpä ohjelmat ovat merkittävästi vähentäneet sairaustaakkaa, parantaneet potilaiden työkykyä ja säästäneet niin yhteiskunnan kuin potilaan kustannuksia. Astman osalta yhteiskunnan kustannussäästöt olivat esimerkkivuonna 2013 vähintään € 120 miljoonaa.

Allergiset sairaudet ovat yleisiä ja haaste kansanterveydelle. Allergian syy näyttää olevan enemmän suojaavien tekijöiden väheneminen kuin riskitekijöiden lisääntyminen. Toimiakseen tasapainoisesti elimistön puolustusjärjestelmä tarvitsee haasteita, joita nykyinen elämäntapa ei tarjoa riittävästi.

Kansallisen allergiaohjelman keskeisin tavoite on ollut väestön heikentyneen sietokyvyn vahvistaminen ja allergeenien tarpeettoman ja varmuuden vuoksi välttämisen vähentäminen. Allergeenien välttäminen vaikeassa allergiassa on tärkeää, mutta sille pitää olla oikeat ja täsmälliset perustelut. Allergeenien välttäminen sovitaan terveydenhuollossa yksilöllisesti määrällisesti ja ajallisesti. Voimavaroja keskitetään vaikean allergian hoitoon ja allergioiden aiheuttamien pahenemisvaiheiden estämiseen.

Allergiaohjelman pääviestit ovat olleet:

  • Tue terveyttä, älä allergiaa
  • Vahvista sietokykyä
  • Asennoidu allergiaan uudella tavalla. Älä vältä allergeeneja turhaan.
  • Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa. Estä pahenemisvaiheet.
  • Paranna ilmanlaatua. Tupakka pois.

Vaikka Allergiaohjelman toimikausi on päättynyt, nämä viestit pitävät edelleen täysin paikkansa. Muistathan nämä työssäsi! Allergiaohjelman tehokaksikko, Erja Tommila ja Erkka Valovirta, jatkavat yhteistyötä terveydenhuollon kanssa myös ensi vuonna. Filhan sydämenasiana on tukea paikallisten allergiatyöryhmien hyvin alkanutta työtä.

Nyt rauhoitumme kuitenkin joulun odotukseen. Oikein rauhallista joulua juuri sinulle ja kaikkea hyvää tulevaan vuoteesi.