Kroonisia hengityselinsairauksia, kuten astmaa ja keuhkoahtaumatautia, sairastaa yli miljardi ihmistä. Keinoja maailmanlaajuisen kansanterveysongelman ratkaisemiseksi etsittiin elokuun lopulla Helsingissä, kun 100 tutkijaa ja mielipidevaikuttajaa yli 30 maasta kokoontui WHO:n GARD-verkoston 12. vuosikokoukseen. Kokouksessa esiteltiin juuri ilmestyneen Global Asthma Report 2018 –raportin päätuloksia.

The Natural Step to Respiratory Health –kokous järjestettiin Helsingissä 30.8.–1.9.2018. Kokouksen avasi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Allergia ja monet krooniset tulehdustaudit lisääntyvät kaupungistuvissa yhteiskunnissa. Näille sairauksille ominaisia ovat immuunijärjestelmän epätasapaino ja lievä tulehdustila, jotka näyttävät kytkeytyvän ihmisen oman mikrobiston muutoksiin. Luontoyhteyden parantaminen, ”luontoaskel” tarkoittaa entistä suuremman huomion kiinnittämistä elintapoihin ja ympäristöön.

Kolmipäiväisessä kokouksessa keskusteltiin mm. ilmaston lämpenemisestä, luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden muuttumisesta ja niiden yhteydestä astman ja allergioiden syntyyn sekä Suomen saavutuksista mm. tupakoinnin vähentämisessä ja keuhkoterveyden edistämisessä.

Tuoreen maailmanlaajuisen raportin mukaan yli 300 miljoonaa ihmistä kärsii astmasta. Tähän vakavaan kansanterveysongelmaan voidaan vastata parantamalla ehkäisy- ja hoitokäytäntöjä ja turvaamalla astmalääkkeiden saatavuus kaikissa maissa. Vaikka meillä Suomessa on kaikki lääkkeet käytössä, tilanne maailmalla ei ole kaikissa maissa sama. Ja meidän maassammekin on ihmisiä, joilla ei ole varaa hankkia kalliita inhalaatiolääkkeitä.

Suomessa joka kymmenennellä miehellä ja joka seitsemännellä naisella on astmadiagnoosi ja 250 000 ihmistä kärsii kroonisesta keuhkoahtaumataudista (COPD). Allergisista oireista kärsii lähes kolmannes suomalaisista. Allergiat vaivaavat erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia.

Yksi kokouksen hyödyistä oli keuhkosairauksien aseman esille nostaminen myös Suomessa. Meillä oli tilaisuus viedä tietoa STM:lle keuhkosairauksien merkityksestä. Me jokainen joka päiväisessä työssämme edistämme keuhkosairauksien asiaa. Jatketaan siis hyvää työtä!

The Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD)
www.gard-breathefreely.org