Pirkanmaan ja Satasoten VESOTE-hankkeissa (Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, UKK-instituutti) n. 400 ammattilaista sai valmiuksia edistää maakuntansa väestön liikuntaa, monipuolista ravitsemusta ja unta.

TAYS:n keuhkoahtaumatautia sairastavien hoitoketjuun mallinnettiin liikkumispolku. Kangasalan liikkumispolkuun voi tutustua https://www.tays.fi/fi-FI/ohjeet/hoitoketjut. Paikallisissa liikkumispoluissa kunnan kaikki hengityssairaan liikuntapalveluita järjestävät, tuottavat ja toteuttavat tahot sopivat kuntakohtaisia malleja mm. missä hengityssairas voi harrastaa liikuntaa, sekä ketkä voivat häntä ohjata ja kannustaa siihen.

Tampereella toteutettiin vuosittain koulutustapahtuma terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille. Koulutuspäivien aiheet painottuivat hengityssairaiden omahoidon ohjaukseen ja ajankohtaisiin aiheisiin. Nämä ”Hengitysmessut” avattiin kahdesti myös hengitysterveydestä kiinnostuneille ja hengityssairaille. Palaute ja kävijämäärät ovat olleet hyviä. Tapahtumien puheenvuoroista löytyy tiivistelmät Hengitysliiton YouTube-kanavalta. Etsimme nyt yhteistyökumppaneita, joiden tuella jatkaa messujen järjestämistä.

Ammattilaisten kannattaa myös hyödyntää järjestöjen liikuntatoimintaa. Suomessa on 85 hengitysyhdistystä, joissa lähes jokaisessa järjestetään hengitysterveyttä edistävää liikuntaa. Liikuntaryhmiin ovat tervetulleita osallistumaan myös hengityssairaiden läheiset. Verkkosivustolta www.hengitysyhdistys.fi löytyy lisätietoa.

Hengitä ja hengästy -hankkeessa tuotetut monipuoliset hengityssairaan liikuntaa edistävät materiaalit säilyvät www.hengitysliitto.fi/liikunta -sivuilla. Materiaalien päivittämistä jatketaan. Omatoiminen harjoittelu on mahdollista myös Hengitysliiton YouTube–kanavan videoiden kannustamana, vinkkinä esim. Hengitysharjoituksia kaiken kuntoisille -sarja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteutettu viisivuotinen Hengitä ja hengästy -hanke on päättymässä. Hengitysliiton liikuntatoimen työ jatkuu, joten lisää hyvistä käytännöistä voi kysyä edelleen liikunnan asiantuntija Veera Farinilta: etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi.