Keuhkohuoli-palvelunumero on auki joka arkipäivä, ja terveydenhuollon ammattilaiset antavat siinä tukea tarvitsijoille korona- ja keuhkohuolissa. Hengitysliitto osallistuu hankkeeseen viestimällä palvelusta hengityssairaille ja väestölle laajemminkin.

Tämä on hyvä esimerkki Hengitysliiton ja Filhan monipuolisesta yhteistyöstä, jota koronaviestinnässä on tehty laajemminkin. Esimerkiksi Hengitysliiton julkaisemat vastaukset esille tulleisiin kysymyksiin tarkistutetaan Filhan asiantuntijoilla ja ovat myös Keuhkohuoli-sivuston käytettävissä.

– Hengitysliitto on 25 000 hengityssairaan sosiaali- ja terveysjärjestö, jonka vahvuutena on viestintä. Filha taas on arvostettu keuhkosairauksien asiantuntijaorganisaatio. Näiden kahden järjestön kohtaamisesta syntyy hedelmällistä yhteistyötä hengityssairaiden hyväksi, sanovat Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne ja Filhan pääsihteeri, professori Tuula Vasankari.

Järjestöt ovat vastikään käynnistäneet yhdessä HUSin kanssa tutkimuksen sairaalahoitoisten koronaviruspotilaiden toipumisesta ja taudin mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista.

– Tutkimuksella selvitetään, vaikuttaako virukseen sairastuminen elämänlaatuun pitkäaikaisemminkin. Meillä oli onnea, kun Hengitysliiton saama testamenttilahjoitus mahdollisti tutkimukselle alkurahoituksen, Vasankari iloitsee.

Hengitysliiton ja Filhan yhteistyö juontaa juurensa vuosikymmenten taakse. Molempien järjestöjen tausta on tuberkuloosin torjumisessa, ja yhdessä luotu Tuberkuloosi.fi-sivusto jatkaa tätä perinnettä. 1960-70-luvuilla käynnistyivät monet tupakoinnin vastaiset kampanjat, ja savuttomuusyhteistyö jatkuu edelleen. Myös kaikki hengityssairauksien kansalliset hoito-ohjelmat, kuten astma-, keuhkoahtauma-, uniapnea- ja allergiaohjelma on toteutettu yhteistyössä.

– Yhteistyö jatkuu varmasti edelleenkin. Vaikka tämä onkin viimeinen Hengityskanava-julkaisumme, viestimme omissa kanavissamme myös terveydenhuollon ammattilaisille edelleen. Hengitysliitto järjestää lisäksi vuosittaisen Hengityskoulutuksen, Puolanne sanoo.

– Filha toimii hengityselinsairauksien asiantuntijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tukena muun muassa kehittämällä verkkotyökaluja ja järjestämällä koulutusta, sanoo Vasankari.

Hengityskanava ilmestyi verkkojulkaisuna Hengitysliiton ja Fillhan yhteistyönä ensimmäisen kerran seitsemän vuotta sitten. Sitä ennen Hengitysliitto julkaisi Hengityskanavaa ja Lääkäriliitettä Hengitys-lehden ja sen edeltäjän Silmun välissä jo ainakin vuodesta 1996.