Seuraavan veri-, kudos- tai muun näytteeni antamisen yhteydessä, näytteet siirretään myös biopankkiin säilytettäväksi tutkimusta varten. Annoin luvan ilmoittaa näytteestäni selvinneestä, terveyteni kannalta merkittävästä löydöksestä. Lupasin, että minulta voi kysyä halukkuuttani osallistua sellaiseen tutkimukseen tai näytteenottoon, jota tämä antamani suostumus ei mahdollista.

On huikeaa ajatella, että voin olla tai näytteeni on osallisena esimerkiksi genomitietoon perustuvaan täsmälääkkeiden kehittämisessä. Näytteeni, joka olisi hävitetty laboratoriotutkimuksen jälkeen, jää käytettäväksi hyvään tarkoitukseen. Saatanpa hyötyä siitä itsekin, jos sairastun ja saan käyttööni uuden täsmälääkkeen tai hoitomuodon.

Sain tietää, että minun näytteeni on ainutlaatuinen ja joskus juuri se voi olla ratkaisevan tärkeä tutkimuksen kannalta. Varhaisimmat näytteet ovat säilyneet jo 70-80 vuotta. Minunkin näytteeni hyödyttävät suomalaisia ja mahdollisesti ihmisiä ympäri maailmaa vielä pitkään sen jälkeen, kun minua ei enää ole.

Toisinaan näytteen antaminen sattuu. Silloin siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Eli samalla tuskalla voi tehdä hyvää. Ajatus tästä helpottaa etukäteen näytönantohetkeä. Tämän ohella on mahtavaa, että minulla on oikeus antaa näytteeni tieteelle, ei velvollisuus! Meillä kaikilla on tämä oikeus.