Katupöly sisältää runsaasti pienhiukkasia (alle 2,5 mikrometriä). Se lisää astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien vastaanottokäyntejä terveydenhuollossa.

Tuoreiden vanhempien on hyvä suojata vauvat ja pienet lapset, sillä pienhiukkasilla on todettu yhteys astman kehittymiseen. Katupöly sisältää runsaasti pienhiukkasia ja lisää astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien vastaanottokäyntejä terveydenhuollossa. Ulkoilu puistoissa, metsäreiteillä ja rannoilla on suositeltavaa vilkasliikenteisten kaupunkikatujen sijaan, silloin kuin se on mahdollista. Lastenvaunujen päätykupu kannattaa peittää pahimpaan katupölyaikaan.

Hengityssairas miettii kahdesti, ennen kuin avaa ulko-ovensa. Hengityssuojaimet auttavat ja tulevat tarpeeseen. Jotkut siirtyvät tilapäisesti tai pysyvästi asumaan maalle, mökille tai ulkomaille sää- ja ilmastoriskien vuoksi.

Ulkoilma vaikuttaa myös sisällä. Ulkoilman pienhiukkasia, katu- ja siitepölyä varten on varauduttava myös sisätiloissa. Ilmanvaihtoa voi joutua tehostamaan ja ilmansuodatuskankaita asentamaan tuuletusikkunoihin. Koneellisella ilmanvaihdolla varustetuissa rakennuksissa pitää vaihtaa ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimet vähintään 2 kertaa vuodessa tai laitteen ohjeistuksen mukaan useamminkin. Rakennuksissa, joissa on vain koneellinen poistoilman vaihto tai painovoimainen ilmanvaihto, pitää korvausilmaventtiilien suodattimet vaihtaa vähintään 2 kertaa vuodessa.

Hengitysliiton verkkosivuilta löytyy käytännönläheisiä vinkkejä, miten parhaiten voi suojautua katupölyn terveyshaittoja vastaan ajoittamalla omaa liikkumistaan, huolehtimalla suodatinten käytöstä ja pitämällä lääkkeet mukanaan. Hengitysliiton YouTube-kanavasta löydät laajemman esitykseni katupölystä.

Nostamme esille omassa vaikuttamistyössämme, että ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja muutokseen varautumisessa on huomioitava myös ihmisten terveys. Ilmassa leijailevan katupölyn määrä on osoitus, miten suuret asiat konkretisoituvat käytännössä.